Politiattest for idrettslag

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklings hemming, skal avkreves politiattest.

Fra 1. juli 2014 er det gjort endringer i rutinene for innhenting av politiattest. Dette skal nå søkes elektronisk og kan gjøres av alle som er 18 år eller eldre. Fra de under 18 år må man ha samtykke fra foreldre/foresatte.

Varigheten for en politiattest er uendelig eller helt til:

 • du endrer arbeidsoppgave i klubben
 • det blir begjært en ny vandelskontroll (politiattest)

Vi gjør også oppmerksom på at denne attesten er spesifikk for idrettslag. Eventuelle andre attester gjelder ikke.


Fremgangsmåte

Før du elektronisk søker om politiattest må du ha bekreftelse fra Kautokeino IL at du behøver denne attesten. Denne vil du få av den ansvarlige for politiattester i Kautokeino IL.
For å kunne søke elektronisk må du kunne bekrefte din identitet på en av følgende metoder:


Trinn for trinn

For å få en bekreftelse fra Kautokeino IL om at du behøver politiattest, så fyller du ut skjemaet nedenfor. Denne vil du få tilbake elektronisk pr. e-post.

Du må vente med videre trinn til du får denne. Videre trinn er nedenfor skjemaet.

Skriv ditt hele navn her

Skriv inn din e-post adresse her

Skriv inn ditt fødselsnummer her, 11 sifre (uten mellomrom)

Utfør trinnene nedenfor ETTER at du har fått bekreftelsen fra Kautokeino IL.

 1. Gå til Elektronisk søknad om politiattest (åpnes i nytt vindu)
 2. Her klikker du på Logg inn og deretter hvilken type elektronisk ID du vil bruke
 3. Navn og adresse er for-hånds utfylt. Det du må fylle ut er e-post og telefonnummer.
  Under «Formål med attesten» velger du først i kategori «Frivillige organisasjoner». Under formål velges «Frivillige organisasjoner»
 4. Nå skal du legge ved bekreftelsen fra Kautokeino IL. Denne må du på forhånd ha lagret på din pc.
  Klikk på «Velg fil…» Bla deg frem til der du har lagret bekreftelsen og dobbelklikk på den. Nå vil du se at fil navnet på dokumentet er dukket opp.
 5. Klikk på knappen «Send søknad». Du er ferdig!
 6. Når du om noen dager mottar politiattesten i posten eller i din digitale postkasse, så skal denne fremvises den ansvarlige for politiattester i Kautokeino IL. MERK: Du skal ikke gi fra deg politiattesten.

Velkommen som bidragsyter for Kautokeino IL.


Ansvarlig for politiattest i Kautokeino IL: Frank Robert Turi, 905 73 925


Levert av IdrettenOnline